EVENT MANAGER MACIEJ JURASZ

Dlaczego biorę udział w Rekordzie?
Realizujemy przedsięwzięcie mające ukazać środowisku nurkowemu że każde nurkowanie musi mieć cel, a tym celem nie może być tylko głębokość sama w sobie. Osiągnięcie celu nurkowania wymaga nurkowania partnerskiego, a w nurkowaniu technicznym jest to partnerstwo na wysokim poziomie zaufania i kompetencji.

<<< Powrót

Script logo